ติดต่อ CenterPoint Entertainment

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น. โทร 0-2361-9229 Fax.0-23619221